Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego


Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.metcomp.pl prowadzony jest przez 3 OF US METCORP Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Technicznej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364827, NIP 1231225260, REGON 142503410, kapitał zakładowy w pełni opłacony 10 000 PLN. e-mail info@metcorp.pl, nr telefonu 22 499 43 66 lub 727 35 35 35


Zarząd spółki:
Wojciech Bąk - Prezes Zarządu

Ochrona danych osobowych

1.    Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.metcomp.pl, są przetwarzane przez 3 OF US METCORP Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Techniczna 3 zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

1.    realizacji umowy

2.    jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.metcomp.pl

3.    wysłania przez firmę Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na adres e-mail zdefiniowany w zamówieniu, jednorazowej ankiety dotyczącej programu "Zaufane Opinie" oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

2.    Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3.    Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – poprzez kontakt z biurem obsługi klienta, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

Opisy i zdjęcia produktów

1.    Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.metcomp.pl, kierowane przez 3 OF US METCORP Sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań

2.    Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

 

Ceny

1.    Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.metcomp.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2.    W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:

1.    Cena detaliczna - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług

2.    Cena z rabatem – cena obowiązująca przy sprzedaży z rabatem udzielonym przez sklep internetowy metcomp.pl.

3.    Ceny w siedzibie firmy mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

 

Zamówienia

1.    Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.metcomp.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

2.    Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

3.    Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

4.    W przypadku chęci odbioru osobistego w siedzibie firmy 3 OF US METCORP Sp. z o.o., złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.


Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 5500 PLN:

1.    i klient zawiera umowę jako przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania przelewem płatności całej kwoty wskazanej w potwierdzonym jako przyjęte do realizacji zamówieniu.

2.    i klient nie dokonuje zakupu w ramach lub w związku z prowadzona działalnością gospodarczą zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki w wysokości stanowiącej różnicę między wartością przyjętego do realizacji zamówienia a kwotą 5500 PLN.

5.    Sklep metcomp.pl prowadzi sprzedaż hurtową. Zamówienia składane przez jednego Klienta na produkt w ilości większej niż pięć sztuk mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu.

 

Dostawa

1.    Towar zamówiony w sklepie internetowym www.metcomp.pl dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich DPD.

2.    Na czas otrzymania przesyłki składa się:

1.    czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)

2.    czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3.    Wraz z towarem wydawane są warunki sprzedaży wraz z regulaminem, dokument gwarancyjny oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

 

Sposoby płatności

1.    Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

1.    Przed wydaniem towaru Klientowi:

Przelew na rachunek bankowy 3 OF US METCORP Sp. z o.o.

      Nr konta: 26 1750 0012 0000 0000 2282 4317

2.    W momencie odbioru towaru:

1.    Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt z siedziby firmy.

2.    Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

2.    3 OF US METCORP Sp. z o.o. może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez 3 OF US METCORP Sp. z o.o. jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).

3.    3 OF US METCORP Sp. z o.o. może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez konsumenta na piśmie pod rygorem nieważności. Konsument może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez 3 OF US METCOMP Sp. z o.o. na piśmie pod rygorem nieważności.

 

Zwrot towaru

1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

2.    W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numer ID, który przesyłany jest w mailu zwrotnym. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez handlowca realizującego zamówienie.

3.    Towar zwracany zgodnie z pkt. 1, nie może nosić oznak użytkowania. Zgodnie z ustawą, zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:

1.    wmontowane części lub podzespoły

2.    świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

4.    W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 3, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je 3 OF US METCOMP Sp. z  o.o., i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, 3 OF US METCORP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je 3 OF US METCORP Sp. z o.o.

5.    Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem DPD (tel. 0 801 400 373, www.dpd.com.pl) na adres: ul. Techniczna 3, 05-500 Piaseczno na koszt firmy 3 OF US METCORP Sp. z o.o. lub nie odbierać przesyłki.

6.    Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

7.    3 OF US METCORP Sp. z o.o. nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 

Procedura reklamacji

1.    Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa 3 OF US METCORP Sp. z o.o. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. 3 OF US METCORP Sp. z o.o. rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

2.    Aby wysłać towar w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji drogą mailową na adres info@metcorp.pl  Zostanie nadany numer reklamacji. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane - wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.

3.    W przypadku gdy numer nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).

4.    W mailu zwrotnym w załączniku będzie znajdować się etykieta z numerem reklamacji, danymi adresowymi firmy, zawartością, która powinna się znajdować w paczce. Etykietę należy przykleić na paczkę. W przypadku niemożności wydrukowania etykiety prosimy numer reklamacji umieścić na liście przewozowym w polu UWAGI, lub w widocznym miejscu na paczce.

5.    Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o pilny kontakt z obsługą serwisu i o wstrzymanie wysyłki paczki.

6.    Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

7.    Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.

8.    Towar prosimy przysyłać kompletny.

9.    Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie 3 OF US METCORP Sp. z o.o. możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany towar został zakupiony w firmie 3 OF US METCORP Sp. z o.o. i podlega naprawie gwarancyjnej.

10.  Pracownik serwisu ma prawo zażądać od nabywcy dokument zakupu, gdy oznaczenia na dokumencie magazynowym budzą wątpliwości serwisanta.

11.  Sposób wysłania towaru do naprawy gwarancyjnej:

1.    klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt firmy 3 OF US METCOMP Sp. z o.o. za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD ( tylko i wyłącznie DPD, wysłany towar musi być ubezpieczony).

2.    klient hurtowy wysyła sprzęt na własny koszt za pośrednictwem dowolnej firmy spedycyjnej; po naprawie towar zostanie odesłany na koszt firmy 3 OF US METCORP Sp. z o.o.

12.  Wysłanie do serwisu przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa nadawca, w innym przypadku sprzęt nie zostanie przyjęty do serwisu i wróci do nadawcy, który będzie zmuszony zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.

13.  Dział serwisu  nie realizuje zwrotów z tytułu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od dnia wydania towaru. W takim wypadku należy zapoznać się z procedurą zwrotu z tytułu tejże ustawy.

 

Sklep

1.    Przesyłki do sklepu prosimy wysyłać na adres:
3 OF US METCORP Sp. z o.o.

   ul. Techniczna 3

   05-500 Piaseczno

 

2.    Kontakt z działem sprzedaży:
info@metcorp.pl
tel. 22 499 43 66


      telefon serwisowy 727 35 35 35

 

Postanowienia końcowe

1.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.    Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

3.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.metcomp.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

4.    Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 

Copyright © Metcomp 2012 - 2020        projekt i wykonanie: gqim.com